Garantie op autoherstel

Schadehuis Verwer is een erkend FOCWA Eurogarantbedrijf. Het is algemeen bekend dat VOCWA Eurogarantbedrijfen er alles aan om zo goed mogelijk te helpen.

U krijgt garantie volgens de voorwaarden van FOCWA Eurogarantbedrijf.