Schadeformulier

Schadeformulier downloaden

Een Europees Schadeformulier bestaat uit een origineel exemplaar en een doordruk. Zowel u als uw eventuele tegenpartij hebben hierdoor een eigen exemplaar om door te sturen aan de eigen verzekeraar.

De voorzijde van het Schadeformulier dient u zo volledig mogelijk in te vullen en moet door de vermelde partijen worden ondertekend.

Voordat u begint
Leest u vóór invulling de vermelde aanwijzingen. De achterzijde van het Schadeformulier dient door iedere partij afzonderlijk volledig te worden ingevuld en ondertekend.

Aandachtspunten

  • Punt 5 Probeer gegevens van getuigen te achterhalen en noteer hun gegevens.
  • Punt 10/11: Geef duidelijk aan waar de schade zich bevindt en/of wat beschadigd is.
  • Punt 12: Plaats duidelijk een kruisje bij de uitgevoerde verrichting(en).
  • Punt 14: Noteer hier uw extra opmerkingen of maak uw voorbehoud wanneer u het ergens mee oneens bent.
  • Punt 15: Wanneer u het schadeformulier ondertekent, stemt u automatisch in met de ingevulde gegevens. Onderteken het schadeformulier dus alleen wanneer u het volledig eens bent met de ingevulde gegevens